top of page

Doel & Scope

Voor de komende periode willen we ons focussen op drie pijlers die belangrijk zijn voor de zelfredzaamheid van het project Boma Letu:

  • Duurzaamheid;

  • Klimaat;

  • en Gezondheid.

Wij vinden dat deze thema’s op elkaar aansluiten. Immers een duurzame omgang met de wereld om ons heen heeft een positieve impact op het klimaat; en een stabieler, minder extreem, klimaat zorgt indirect ook voor betere hygiënische omstandigheden, minder ziektes en daarmee een betere gezondheid. Op basis hiervan hebben wij de volgende doelstelling geformuleerd:

“Zo optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen en grondstoffen in de omgeving met zo min mogelijk impact op het milieu en klimaat, leidend tot een duurzaam economisch resultaat met het oog op zelfredzaamheid op de lange termijn.”
IMG_7845.jpg

Op de eerste plaats vraagt de doelstelling om duurzaam omgaan met water. Daaronder valt het gebruik maken van het aanwezige natuurlijke grondwater, het opvangen van regenwater, het irrigeren van het land en het gereedmaken van land zodat extremer weer kan worden opgevangen. Daarnaast zijn er op dit moment ook onvoldoende voorzieningen voor het bereiken en verdelen van schoon drinkwater in de gemeenschap. Daardoor is men geneigd regenwater en ander minder schoon drinkwater te nuttigen, wat een negatief effect heeft op de gezondheid. Duurzaam omgaan met water heeft in die ook een positieve impact op de gezondheid van gemeenschap. Ten tweede vraagt de klimaatverandering om een robuustere landbouw. Door de afwisseling van extreme droogte en extreme regenval op het heuvelachtig terrein, is er een groter risico op landverschuiving op de landbouwgrond, wat een complete oogst kan vernietigen. Het land moet dus robuuster gemaakt worden om de extreme weerswisselingen beter aan te kunnen. Een aspect wat hierbij kan helpen is de irrigatie van het land, dit vermindert het risico op landverschuivingen bij extreme droogte en extreme regenval. Ten derde geeft de doelstelling ook de behoefte weer aan het opstellen van een circulaire mini-economie op het project. De eerste stappen daarvoor worden door de gemeenschap zelf al gezet. Zo wordt menselijke en dierlijke ontlasting op gevangen en hergebruikt voor natuurlijke bemesting. Er zijn echter meer stappen in de goede richting om tot een volledige circulaire economie te komen waarbij alle grondstoffen optimaal worden gebruikt. Tot slot kan een duurzaam economisch resultaat alleen maar worden gerealiseerd als de gezondheid van de gemeenschap als geheel ook in ogenschouw wordt genomen. Zoals eerder gesteld heeft klimaatverandering een negatieve impact op de gezondheid. Mede omdat medicatie in de omgeving schaars, slecht bereikbaar en relatief duur is, is er op dat punt ook nog geen sprake van zelfredzaamheid. Het verbeteren van de voorzieningen en zelfredzaamheid op medisch gebied is daarom noodzakelijk om de eerdere genoemde aspecten te ondersteunen.

bottom of page