top of page

Omvang & Opzet

Bij elk (deel)project dat we oppakken, werken we het liefst ‘agile’, dat betekent dat we eerst proberen te definiëren wat het minimale resultaat moet zijn voor een project om het een succes te noemen. Deze definitie wordt gebruikt om te bepalen wanneer een project of investering een meetbaar voordeel behaald voor de zelfredzaamheid zonder dat het risico van de investering (of mislukte investering) te groot wordt. Het betekent dat we in elke project zo veel mogelijk kleinschalig beginnen en in korte overzichtelijke stappen vervolgens werken naar het gewenste eindresultaat. Daarnaast proberen we de omvang van projecten schaalbaar te houden door het op te knippen in modules. Elk van de modules levert op zichzelf een voordeel op en hoe meer modules geïmplementeerd kunnen worden des te groter het synergetisch effect en het behaalde voordeel.

Elk jaar herijken we gezamenlijk met de gemeenschap de lijst met mogelijke items die uitgevoerd moeten of kunnen worden en de doorontwikkeling daarvan. In november 2018 is deze lijst herijkt en is er een inventarisatie gemaakt welke project modules elkaar het best versterken. We hebben de ambitie om alle modules te realiseren in een termijn van 2 jaar. Om deze ambitie te realiseren zijn er additionele fondsen nodig. Echter, de modulaire opzet geeft ons de mogelijkheid om bij een lager bedrag al te beginnen met de eerste ontwikkelingen Daarnaast kunnen wij, door de opzet van modules, in de termijn van een paar maanden al de eerste resultaten meetbaar maken en wordt een deel van de voordelen al in een eerder stadium bereikt.

bottom of page