top of page

Deelprojecten Boma Letu

WATER
POMP

Gerealiseerd (AUG 2019)

Het project beschikt niet over een efficiënte waterbron, die de gemeenschap van voldoende water kan voorzien voor de dagelijkse nuttiging en agrarisch gebruik van water. Op dit moment wordt het water aan het uiteinde van het terrein, onder aan de heuvel, getapt en in jerrycans naar boven gebracht. Een jerrycan vullen en naar boven brengen kost 45 minuten. Voor het voorzien van water voor de hele gemeenschap en de agrarische voorzieningen is dit een enorme arbeidsintensieve operatie. Afgezien van de inefficiënte is het gezondheids-technisch een issue, omdat mensen terugvallen op het drinken van regenwater (waar teveel giftige stoffen inzitten).

Het terrein is echter gelegen op een zoetwaterbron die optimaler kan worden ingezet. Om de situatie te verbeteren is een effectievere toegang tot deze waterbron nodig.

Daarom is het plan op bovenaan het terrein (op de top van de heuvel) een gat te boren van 300 meter naar de waterbron. De beste locatie van het gat is reeds besproken met een geoloog. De nieuwe toegang tot de bron wordt vervolgens voorzien van een watertank, waarvandaan water getapt kan worden. De tijd van de nieuwe bron tot aan de residenties wordt daarmee met minimaal 50% gereduceerd. Daarnaast kan vanaf daar de irrigatie (module 2) worden ingeregeld.

IRRIGATIE

Gerealiseerd (OKT 2019)

Niet alleen de mensen hebben water nodig, ook de gewassen hebben een regelmatige toevoer van water nodig. De behoefte aan deze regelmatige toevoer is tweeledig. Ten eerste wordt er een stabiele voorziening voorzien tijdens het droogteseizoen voor de gewassen. Ten tweede wordt de grond vochtiger en stabieler gehouden en ontstaat er daardoor minder kans op een aardverschuiving bij heftige regelenval.

De ambitie is om vanuit de nieuwe waterpomp bovenaan het terrein, de rest van het terrein te irrigeren met een systeem van waterpijpen. Het water dat op deze manier wordt ingezet vloeit dan weer (voor het grootste gedeelte) terug naar de oorspronkelijke bron. Waardoor het water zoveel mogelijk circulair wordt ingezet. Het is verder de bedoeling dat de irrigatie als aanvulling wordt ingezet op de huidige bewateringsmethode (o.a. met regenwater).

BIOGAS
INSTALLATIE

Gerealiseerd (FEB 2020)

Agrarische projecten creëert afval en ontlasting. In een circulaire economie wordt echter gekeken hoe dit hergebruikt kan worden. Op het project wordt menselijk afval/ontlasting verzameld, gescheiden waar mogelijk hergebruikt. Echter, op dit moment kan nog niet alles weer worden hergebruikt, omdat de machines daar niet beschikbaar voor zijn.

Het aanschaffen en installeren van een biogas digester kan daar verandering in brengen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat (natuurlijk) afval op een duurzame manier kan worden hergebruikt, ook zorgt het voor een meer duurzame manier van koken en mest voor de landbouw. Immers hoeft er niet meer met hout te worden gekookt en zal mest minder lang fermenteren. In z’n geheel draagt het bij aan de duurzame circulaire economie die we willen creëren.

MEDISCH
CENTRUM

Gerealiseerd (SEPT 2020)

Ondanks dat (HIV) medicatie veelal wordt verstrekt via ontwikkelingshulp, wordt de medicatie in Kenia duur verkocht. Een recente behandeling van één van de kinderen voor HIV, kost € 150 euro per behandeling en dient 2x per maand uitgevoerd te worden. In een land zoals Kenia is dat veel geld. Daarnaast is ook andere medicatie, bijvoorbeeld tegen malaria, voor de gemiddelde Keniaan erg prijzig. Dit wordt alleen maar duurder. Bovendien is de dichtstbijzijnde dokterspraktijk nu in Busia, wat 30 minuten rijden is met de boda boda.

Vanwege deze afstand, de dagelijkse behoefte aan een dokter en/of medicatie en de (prijs)ontwikkelingen op het gebied van medicatie is het raadzaam om op het terrein van Boma Letu een dokter zijn eigen dokterspraktijk te laten beginnen. Met deze opzet kunnen de kosten voor de medicatie voor de kinderen worden gereduceerd en wordt de gezondheid van de hele gemeenschap verbeterd. Daarnaast is de bedoeling om een opzet te kiezen waarbij een deel van de omzet van de dokter terugvloeit in het project. Er zijn reeds een aantal Keniaanse dokter bereid gevonden om met een dergelijke opzet te werken.

Om dit te realiseren dient er een dokterspraktijk gebouwd te worden op het terrein, waar de dokter zijn betrekking in nemen kan. Daarnaast zal er een voorraad medicijnen moeten worden ingekocht en opgeslagen. Omdat dit op het terrein gebeurd is wordt de beveiliging door de gemeenschap geregeld.