top of page

Het project Boma Letu

Boma Letu ligt in de buurt van Busia midden in het platteland van ‘Busia County’. De regio grenst onder ander aan het Victoriameer en Oeganda. Door de invloed van het Victoria meer heeft het gebied een tropisch klimaat. Dat maakt de regio bij uitstek geschikt voor de bouw van gewassen, omdat er twee keer per jaar geoogst kan worden. Daarbij is er de laatste jaren wel sprake van extremer weer: droogteperiodes houden langer aan en de regen gedurende het gelijknamige seizoen valt in extremere hoeveelheden.

Door de grensovergang met Uganda is de ‘county’ ook een hub voor handel en verkeer. Desondanks is de infrastructuur in de regio nog steeds onderontwikkeld of slecht onderhouden. Het verkeer en de handel leiden ook tot een ander minder positief effect: een enorme hoeveelheid ontheemde kinderen. HIV/AIDS heeft een enorm verwoestend effect gehad op de bevolking, waardoor veel kinderen ouders verloren zijn en hoewel HIV nu goed behandelbaar is in het rijke Westen, hebben veel mensen in deze omgeving geen toegang tot deze medicatie. Daarnaast kan politieke onrust in Kenia zorgen voor geweld tussen de 49 stammen, dit is voornamelijk een zorg in verkiezingstijd. Daarnaast is de seksuele moraal in Kenia redelijk los en wordt er weinig gebruik gemaakt van voorbehoedsmiddelen, dat heeft tot gevolg dat er veel ongewenste kinderen worden geboren. Het komt met regelmaat voor dat kinderen worden verstoten door (alleenstaande) ouders of andere familie. Tot slot komt kindermishandeling en -misbruik relatief vaak voor, zowel in de familie als bij verschillende instanties, dat leidt ertoe dat kinderen worden verstoten, weglopen of ontvoerd. Om de kinderen een toekomst te geven is het belangrijk opvang in de gemeenschap te creëren, zodat er sociale controle plaatsvindt bij projecten waar kinderen een toekomst hebben. Eén van die projecten is Boma Letu.

De oprichter van het project is Phaustine Ogolla. Als kind werd hij wees nadat zijn ouders op zes- en achtjarige leeftijd stierven. Hij was als kind nergens echt welkom en had nergens een thuis. Toen hij 18 jaar oud werd kreeg hij te horen dat hij land had geërfd van zijn ouders en was hij opeens grondbezitter. Daarop besloot hij om kinderen in de gemeenschap op te vangen die ook geen ouders en/of thuis meer hadden, zodat zij niet mee hoeven te maken wat hij had meegemaakt. Vanuit de eigen levenservaring van Phaustine is vervolgens het project opgebouwd van niets tot wat er nu op het terrein staat. Het project heeft zich inmiddels geworteld in de gemeenschap van Boma Letu, welke actief bijdragen aan de ondersteuning en educatie van de kinderen. BE-COME raakte in 2015 betrokken bij het project. Omdat we veel potentie zagen in de gemeenschap en in Phaustine zijn we gestart met het ondersteunen van het project met als doel het zelfredzaam te maken. In 2018 was het project voor 27% zelfredzaam, berekend op basis van de projecten opleveren versus van de kosten voor onderdak, voeding, educatie, medicatie en kleding van de kinderen. Dit gaat niet zonder slag of stoot; politieke ontwikkelingen en extreme klimaatveranderingen hebben een remmend effect op de vooruitgang. Dat leidt er ook toe dat de gemeenschap zich steeds bewust beweegt ten opzichte van deze externe invloed factoren. Met name op het gebied van klimaat en de beperkte middelen wordt er goed nagedacht op welke manier het project het best te beschermen tegen klimaatverandering en hoe beschikbare middelen zo goed mogelijk te (her)gebruiken. Daardoor ontstaan op een natuurlijke wijze een duurzame en circulaire mini-economie.

bottom of page